Arkpet Petrol

Arkpet, 2005 yılında kara akaryakıtları satışı konusunda faaliyete başlamıştır.

OMV Petrol Ofisi ve Shell Turcas firmalarının istasyon işletmeciliklerinin yanısıra toptan (dökme) akaryakıt ve taşıt tanıma sistemi satışlarını gerçekleştirmektedir.